Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Jajce

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.07.2018 23:00
SO₂
19.9 µg/m³
NO₂
5.2 µg/m³
O₃ ***
25.0 µg/m³
Suspendovane čestice PM10 ***
4.1 µg/m³
Relativna vlažnost
74.1 %
Zračni pritisak
967.9 mBar
Temperatura zraka
15.7 °C
Brzina vjetra
0.96 m/s
Smjer vjetra
253 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
nox (µg/m³)200.0230.0