Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Prijedor

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 26.05.2019 09:00
SO₂
5.5 µg/m³
NO₂
10.7 µg/m³
CO ***
0.26 mg/m³
O₃ ***
44.8 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
10.7 µg/m³
Relativna vlažnost
77.7 %
Zračni pritisak
998.9 mBar
Temperatura zraka
16.7 °C
Brzina vjetra
0.59 m/s
Smjer vjetra
302 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)