Federalni hidrometeorološki zavod BiH
Republički hidrometeorološki zavod

Automatske mjerne stanice

LatinicaĆirilica

Mjerna stanica Prijedor

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.01.2020 10:00
SO₂
5.7 µg/m³
NO₂
26.9 µg/m³
CO ***
0.97 mg/m³
O₃ ***
27.8 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5 ***
69.4 µg/m³
Relativna vlažnost
95.7 %
Zračni pritisak
1013.0 mBar
Temperatura zraka
-1.3 °C
Brzina vjetra
0.72 m/s
Smjer vjetra
304 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
** Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)